Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Πανσέληνος
μισό φιλί
μισό φεγγάρι

ίδιος στόχοςΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ